Du som kund måste förstå att du köper en biljett till en högrisksport, följ alla instruktioner och anvisningar.

Läs all info. på hemsidan för att underlätta och maximera din upplevelse hos High Valley Zipline!

Vi innehar företagsförsäkring, ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring hos IF:

If logo