Här kan du få svar på de flesta av dina frågor.

Hur går allt till?

När du handlat en eller flera biljetter får du i samma ögonblick en biljett via din e-postadress, som innehåller: Datum och tid samt Samlingsplatsen – där vi möts upp.Loga HighValley Zipline Backround2

På samlingsplatsen kontrollerar vi alla deltagare och sedan delges ni en kort genomgång av Allemansrätten: Här upplyses ni om hur vi alla skall förhålla oss till naturen som vi vistas i och nyttjar under hela upplevelsen hos High Valley Zipline.

Vid linbanan får du en noggrann säkerhetsgenomgång om hur allt går till. Därefter får alla deltagare åka linbanan.

Efter att du upplevt linbanan kommer du att sänkas ned till en miljövänlig och eldriven båt som tar emot dig. Härifrån får du en båttur som tar dig tillbaks in till land.

1 biljett innebär 2 linbaneåk för en och samma person.

Innan du köper en eller flera biljetter skall du känna till alla High Valley Ziplines ”Villkor.”

 

Allmänna villkor

Innan du köper en eller flera biljetter hos oss på High Valley Zipline skall du känna till våra villkor:

 • Du måste vara myndig, d.v.s. fyllt 18 år.
 • I målsmans sällskap får minderåriga deltaga, målsman måste alltså finnas på plats.
 • På anmodan skall du kunna styrka din identitet med hjälp av ID handling.
 • Du kan som deltagare inte ha whiplashskador eller allvarliga rygg och nackskador.
 • Vi har nolltolerans när det gäller droger och alkohol – du får absolut inte vara drogpåverkad när du skall deltaga på våra aktiviteter.
 • Under graviditet är det ej lämpligt att åka linbanan.
 • Du måste förstå och följa instruktörens säkerhetsgenomgång.
 • Du skall följa Allemansrätten, vilken du kommer bli undervisad om av våra instruktörer på anvisad mötesplats.
 • Om du inte får på dig säkerhetsselen på ett korrekt sätt kan du bli nekad att åka, d.v.s. om säkerhetsselen sitter för löst eller för hårt på grund av kroppsbyggnad. Detta beslut tages på plats av instruktör.
 • Rekommenderad lägsta längd: 120 cm och minst 8 år. Total maxvikt för kund: 110 kg.
 • Tillhörigheter, så som mobiltelefoner, smycken, kläder m.m.. ansvarar du som kund själv för. Vi kan inte ersätta dig om du t.ex. tappar din mobil i vattnet.

Väderförhållande: om åska råder ställer vi in aktiviteten.

 • Om aktuellt biljettdatum är inställt p.g.a. åska syns detta på fliken ”Åk Zipline”. Hemsidan uppdateras vid oklara väderleksförhållanden.
 • Brist på instruktörer, vid eventuell sjukdom kan det bli aktuellt att ställa in ett event, p.g.a. säkerhetsrisken med för få instruktörer på plats.
 • Kontakta oss för en ny bokning.

Ej ångerrätt av köpt biljett.

 • Har du redan köpt en biljett kan du inte ångra ditt köp.
 • Du kan inte ångra ditt biljettköp eftersom distansavtalslagens ångerrätt inte omfattar evenemangsbiljetter. Vi tillämpar inget öppet köp.
 • Om du blir sjuk inför ditt biljettdatum måste du kontakta oss och anmäla detta senast 24 timmar innan aktuellt startdatum på din biljett. Därefter behöver vi få in ett läkarintyg för att kunna göra en ny bokning åt er.
 • Du får ge bort din biljett, biljetten är inte personlig.

Säkerhet och natur

Vi använder oss enbart av pålitliga och kvalitativa säkerhetsprodukter för klättring och arboristverksamhet från världsledande företag, så som Samson Rope, Petzl och DMM m.fl.

Utrustningen kontrolleras noga vid varje tillfälle och vi använder oss av dubbla säkerhetsanordningar från oberoende system där utrustningen utsätts för större påfrestning.

Du som kund får en noggrann säkerhetsgenomgång från er instruktör.

På uppsamlingsplatsen går instruktören igenom vad som gäller för Allemansrätten, framförallt att man förstårRigging1
vikten av att hålla det snyggt och rent under vistelsen i naturen och skogsområdet.
Ett väl valt citat ur Allemansrätten: “Inte störa – eller förstöra.”
Linbanan är unikt anpassad och kan finjusteras för bästa upplevelse. Men vårat syfte är inte bara en unik kundupplevelse utan också att helt utesluta all slags åverkan i eller på naturen – vilket möjliggör vår unika upplevelse. Vårat långsiktighetstänk medför ett bevarande av miljö och natur i alla aspekter. Den mobila linbanan hänger aldrig ute under okontrollerade förhållanden, utan riggas alltid upp, kontrolleras, testas och justeras noggrant innan ett evenemang. Därefter riggas linbanan helt och hållet ned under varje aktivitetstillfälle.

Räddningsplan och första hjälpen.

Du som kund måste förstå att du köper en biljett till en högrisksport!
För att undvika olyckor skall du som kund vara uppmärksam på allt vad instruktören förklarar på uppsamlingsplats och vid säkerhetsgenomgången innan du åker linbanan!
 • Vi har alltid första hjälpen för mindre – medelstora sår, som kan uppstå när du tar dig till och från linbanan.
 • Vår personal är utbildad inom första hjälpen.
 • Platser för linbanans aktivitet utförs så nära som möjligt till en anslutande väg, för att underlätta framkomstmöjlighet för räddningspersonal.

Försäkring

Du som kund måste förstå att du köper en biljett till en högrisksport, följ alla instruktioner och anvisningar.

Läs all info. på hemsidan för att underlätta och maximera din upplevelse hos High Valley Zipline!

Vi innehar företagsförsäkring, ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring hos IF:

If logo

Hur beställer jag biljetter?

Du köper en eller flera biljetter via våran hemsida: Följ bara länken ”Åk Zipline”

På länken ser du aktuella platser, datum, tider samt priser. Du följer sedan knapparna för en enkel e-varuhandel och avslutar med säker direktbetalning via din bank.Åk Zipline

Vill du som kund köpa biljetter på faktura, kontakta oss via e-post meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

Vi hanterar aldrig pengar kontant på plats och tillämpar alltid förskottsbetalning!