Vi använder oss enbart av pålitliga och kvalitativa säkerhetsprodukter för klättring och arboristverksamhet från världsledande företag, så som Samson Rope, Petzl och DMM m.fl.

Utrustningen kontrolleras noga vid varje tillfälle och vi använder oss av dubbla säkerhetsanordningar från oberoende system där utrustningen utsätts för större påfrestning.

Du som kund får en noggrann säkerhetsgenomgång från er instruktör.

På uppsamlingsplatsen går instruktören igenom vad som gäller för Allemansrätten, framförallt att man förstårRigging1
vikten av att hålla det snyggt och rent under vistelsen i naturen och skogsområdet.
Ett väl valt citat ur Allemansrätten: “Inte störa – eller förstöra.”
Linbanan är unikt anpassad och kan finjusteras för bästa upplevelse. Men vårat syfte är inte bara en unik kundupplevelse utan också att helt utesluta all slags åverkan i eller på naturen – vilket möjliggör vår unika upplevelse. Vårat långsiktighetstänk medför ett bevarande av miljö och natur i alla aspekter. Den mobila linbanan hänger aldrig ute under okontrollerade förhållanden, utan riggas alltid upp, kontrolleras, testas och justeras noggrant innan ett evenemang. Därefter tas linbanan helt och hållet ned efter varje aktivitetstillfälle.

Väderförhållanden: om åska råder ställer vi in aktiviteten.

  • Om aktuellt biljettdatum är inställt p.g.a. åska syns detta på fliken ”Åk Zipline”. Hemsidan uppdateras vid oklara väderleksförhållanden.
  • Brist på instruktörer, vid eventuell sjukdom kan det bli aktuellt att ställa in ett event, p.g.a. säkerhetsrisken.
  • Kontakta oss för en ny bokning.

Räddningsplan och första hjälpen.

Du som kund måste förstå att du köper en biljett till en högrisksport!
För att undvika olyckor skall du som kund vara uppmärksam på allt vad instruktören förklarar på uppsamlingsplats och vid säkerhetsgenomgången innan du åker linbanan!
  • Vi har alltid första hjälpen för mindre – medelstora sår, som kan uppstå när du tar dig till och från linbanan.
  • Vår personal är utbildad inom första hjälpen.
  • Platser för linbanans aktivitet utförs så nära som möjligt till en anslutande väg, för att underlätta framkomstmöjlighet för räddningspersonal.